Zajímavosti

Co je BIO víno

Biodynamické vína

Co je BIO víno

Organické (bio), nebo také biodynamické, víno… Dokonce i člověk, pro něhož je víno součástí jeho kulturního života, často při setkání s tímto pojmem obtížně odpovídá na otázku, co to vlastně je. Čím se tato vína liší od vín obyčejných (neorganických, ne bio). Abychom mohli na tyto otázky odpovědět, musíme se vrátit v čase. K prvním pokusům o výrobu organických (bio) vín došlo na počátku 90-tých let minulého století, kdy se objevily první známky toho, že lidstvo (nebo spíše tzv. „zlaté miliardy“) se přestalo zajímat o kvantitu, a začalo přemýšlet o kvalitě. Nutnost stále se zvyšujícího objemu produkce potravin (nejen vína) vedla k vývoji technologií v oblasti zemědělství a skladování, které zahrnují použití velkého množství různých chemikálií, hnojiv, insekticidů, herbicidů, konzervačních látek, příchutí a tak dále… Jak to však bývá, v určité fázi vývoje, když byly naplněny základní požadavky člověka na potravu, se začaly objevovat pochybnosti přinejmenším o nevhodnosti používaných látek a aditiv, a zároveň vznikly skupiny lidí, kteří mají vysoké nároky na konzumované potraviny.

A jako přirozená reakce na vytvoření nové poptávky se začaly objevovat i nové nabídky – výrobky vyráběny bez použití všeho výše jmenovaného.

Technologie výroby vína, které je dnes označováno za organické (bio), nevznikla ihned, ale vyvíjela se 20 let. Nicméně celkový posun na trhu k uspokojení rostoucí poptávky po produktech pěstovaných bez použití hnojiv a uchování bez použití konzervačních látek (nebo s minimálním množstvím) vedl k vytvoření nových norem jakosti pro tyto produkty, které v roce 2011 vedlo EU k přijetí předpisů, které definují požadavky na výrobu a původ surovin pro výrobu ekologických (bio) produktů, včetně vína. Organickým vínem se dnes tedy rozumí víno vyrobené z hroznů vypěstovaných v souladu s předpisy EU, a následně také vyrobeného v souladu s těmito předpisy.

Nicméně milovník vína, který se příliš nezajímá o původ termínů, se může zeptat, čím je pro něj organické (bio) víno lepší než ta, která doposud pil. Musíme upřímně přiznat, že neexistuje jednoduchá odpověď, a to z prostého důvodu – každý milovník vína má svůj vlastní názor k posuzování kvality vína.

Lze samozřejmě tvrdit, že organické (bio) víno má přírodnější chuť a vůni, že má minimální negativní účinky na organismus v důsledku mnohem nižšího obsahu siřičitanů (chemická sloučenina síry, která se používá ke stabilizaci vína při stáčení) a že při výrobě organických (bio) vín je téměř nemožné používat všechny běžné metody zpracování, ve snaze zvýšit obsah cukru a alkoholu. Nicméně v každém případě – volba je na vás. Abyste posoudili výhody organického(bio) vína, musíte jej vyzkoušet!

Limity SO2 ve víně

Hodnoty celkových siřičitanů ve víně jsou omezeny a kontrolovány zákonem a jsou stanoveny dle nařízení Komise (ES) č. 606/2009 s účinností od 10. 7. 2009. Mezní hodnoty mají rovněž upravená biovína podle nařízení Komise (ES) č. 203/2012 a jsou nižší než pro běžná vína. U přírodních vín žádné legislativní omezení celkových siřičitanů ve víně však není. Zatímco autentisté si stanovili vlastní pravidla pro obsah síry v přírodních vínech, ostatní vinaři, kteří přírodní vína vyrábějí, se snaží její množství držet na nízkých hodnotách a některá vína neobsahují siřičitany vůbec.